» Heksenjacht
Hoi Pipeloi! Dit is het 2e deel over heksen; Heksenjacht. Als je het vorige deel, hekserij, nog niet hebt gelezen, raad ik je aan dat eerst te doen!

De haat jegens heksen berust veelal op primitieve misvattingen over personen die over bovennatuurlijke machten zouden beschikken en op lust en kwaad werden gedreven, aldus ons wijze en vooral vrome voorouders. Dit heeft in de christenheid geleid tot heksenprocessen die alleen in Europa naar schatting een miljoen onschuldige slachtoffers hebben geŽist, waarbij tienmaal meer vrouwen dan mannen.
Men geloofde, trouwens nu nog steeds, dat heksen plagen en ziekten veroorzaakten. Dit leidde vervolgens tot heksenjacht waarbij allerlei soorten gruwelijkheden werden getolereerd. Om wat structuur hier in te brengen, stelde Paus Gregorius IX (1227-1241) pauselijke inquisitoren uit de Orde der Dominicanen aan. Naast de pauselijke inquisitie ontstond later ook de Spaanse inquisitie, in 1479 door Ferdinand en Isabella van CastilliŽ ingesteld.
Onder de "deskundige" leiding van Thomas Torquemada, werden er talloze zielen door veelvuldige folteringen bekeerd om ze vervolgens op de brandstapel in rook te laten opgaan. De aanklagen oftewel inquisitoire processen werden gebaseerd op willekeurige afwijkingen op fundamentele punten van de geloofsleer.
De beschuldigde ketters werden gezien als een voorwerp van onderzoek en konden op basis van zogenaamde geheime stukken veroordeeld worden. Mochten de pogingen van de inquisitie om de ketters tot de ware geloofsovertuiging terug te brengen,mislukken, dan konden de ketters overgeleverd worden aan de burgerlijke overheden. Folteringen en dood door verbranding, ophanging, verdrinking en doodbloeding door mutilatie werden in het algemeen toegepast.
Vrijspraak kwam praktisch nooit voor. Helaas worden er vandaag de dag wereldwijd zogenaamde heksen te pas en te onpas vermoord. In sommige landen komt het nog steeds voor dat; te mooi, te lelijk of kreupel zijn, een ander geloof of andere seksuele behoeftes er op na houden, al genoeg reden zijn om namens God vermoord te worden.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Andere the eight site!

  • http://websitemaker.kennisnet.nl/theeigth/

Gewoon kijken!

  • http://websitemaker.kennisnet.nl/thespellsofeightsisters/

Nieuwste aflevering!

  • Vrijdag 9 juli: A Wrong Day's Journey Into Right Met Piper op de magieschool en Phoebe zonder haar krachten, laat een overwerkte Paige ter ontspanning enige trucjes los op Mr. Right. Niet wetende dat ze daarmee zijn kwaadaardige tweelingbroer heeft opgeroepen; Mr. Wrong.

Copyright 2002-2018